Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

onsdag 21 augusti 2013

Är skolan verkligen avgiftsfri?

Är skolan avgiftsfri? Den ska vara den men hur ser det ut egentligen? Friluftsdagar, klasskassa, studieresor, utrustning till idrottslektioner och frukt till fruktstund – hur mycket pengar kan man kräva att en familj ska lägga ut på barnens skolgång?I skollagen står det att utbildningen ska vara avgiftsfri. Det står också att det ”får förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven.” Vad en obetydlig kostnad kan tänkas vara är öppet för tolkning men skolinspektionen har gett rekommendationerna 300 kr för en studieresa, 100 kr för friluftsdag och 100 kr för klasskassa per termin.

Fruktad fruktstund

Skolan står idag för elevernas mat vid utflykter men barnen uppmuntras ofta att ta med sig en egen ”liten matsäck”. I skolan finns också ofta uppmaningar om att skicka med barnen frukt varje dag så att de orkar hela skoldagen och inte sällan äter man den under en gemensam frukstund medan läraren läser högt. En mysig stund tillsammans där man samtidigt fyller på energi. Är det så fel? Jag menar att det är det, i alla fall om det förväntas att eleverna ska ha med sig frukt hemifrån.
Varför då, kan man fråga sig. En frukt hit eller dit, vad spelar det för roll? För min familj ingen alls, vi har råd att skicka med båda barnen frukt. Oftast kommer vi ihåg det också. Däremot har jag jobbat som lärare i klasser där det alltid är samma barn som sitter utan frukt. I vissa fall är det för att familjen inte har råd, i andra för att mamma och/eller pappa av någon anledning inte fixar att få med frukten. Ofta är det samma barn som saknar stövlar vid utflykter, glömmer idrottskläder, kommer för sent på morgonen... 
 
När min son gick i förskoleklass tog han med sig mer och mer frukt till skolan. När han var uppe i fem om dagen frågade jag om han verkligen behövde så många apelsiner. Svaret jag fick av min sexåring var ”Nej men NN och XX har aldrig med sig frukt och de får skäll eftersom de glömt”

Att sitta i ringen på golvet i klassrummet och behöva svara på varför man återigen ”glömt” frukten är ingenting som något barn ska behöva göra.
Om nu barnen behöver frukt för att orka skoldagen så bör skolan stå för den. Oftast handlar det om de yngsta barnen, förskoleklass och ettan. Vi i Folkpartiet har lagt en motion som handlar om det här – och om alla andra extrakostnader som kommer när man har barn i skolan.

 

Många bäckar små

Vid friluftsdagar på vintern anordnas ibland aktiviteter där det finns ett alternativ som kostar pengar, exempelvis att åka slalom. För övriga anordnas andra aktiviteter som är avgiftsfria. Kommunen som huvudman kommer ändå inte undan ansvaret att all utbildning ska vara avgiftsfri, vare sig den är frivillig eller ej eller om det finns ett avgiftsfritt alternativ.
Att ge lärarna en present vid terminsavslutet är vanligt redan i förskolan. Ibland är det enskilda som väljer att ge en någonting men allt som oftast sker det genom en insamling av pengar genom en klassförälder eller liknande. Summorna varierar men ligger vanligtvis på mellan tjugo och fyrtio kronor. Som lärare själv håller jag helt med om att det är jätteroligt att få de där presenterna. Jag blir superglad när jag får uppskattning från elever och föräldrar. Här är det dock principen jag är emot, själv insamlingen. Jag har kvar brevet jag fick från en av eleverna i den första klassen jag jobbade i. Ett brev som han själv hade skrivit. Jag har också kvar sockerskålen jag fick av en annan elev. Problemet ligger i att det i många klasser förväntas att man ska ge pengar. ”Lägg ett kuvert med barnets namn i NNs ryggsäck”. Barnets namn, eftersom man ska kunna identifiera vilka som gett pengar...

För många familjer med ansträngd ekonomi är dessa”obetydliga kostnader” långt ifrån obetydliga. Har man mer än ett barn blir det än mer kännbart. För ett barn med en studieresa per termin och två friluftsdagar kan det innebära en ”obetydlig kostnad” om 1200 kronor per läsår. Lägg till de ”frivilliga” insamlingarna vid terminsavslutningar och matsäck vid utflykter och så givetvis den gemensamma fruktstunden och den obetydliga kostnaden är genast ganska hög.
 Vid idrottslektioner och aktiviteter för eleverna som går på fritids förväntas allt som oftast att eleven har tillgång till särskild utrustning som till exempel skridskor, cykel och hjälm. Det här är långtifrån självklart i alla familjer och kan göra att en enskild elev ständigt uteblir vid dessa tillfällen.

Kumla kommun - och andra kommuner också!

Kumla kommun bör vara tydlig med att skolan ska vara avgiftsfri för alla och så långt det är möjligt ta avstånd även från de så kallade obetydliga summorna. Friluftsdagar och utflykter är viktiga inslag i undervisningen och bör vara tillgängliga för alla, oavsett ekonomisk situation. Därför har vi lagt ett förslag som går ut på att det ska avsättas pengar så att skolorna i Kumla kan genomföra utflykter och studiebesök utan att ta ut extra avgifter och pengar till frukt i de lägre årskurserna. Vi vill också att det ska finnas en ”pool” med lånematerial där skolorna kan hämta utrustning vid till exempel friluftsdagar och idrottslektioner. Därtill bör kommunen ta tydligt avstånd från insamlingar vid terminsavslut och liknande.


Oavsett om det är av ekonomiska skäl eller för att de vuxna i familjen av någon anledning mår dåligt så ska det inte behöva gå ut över barnen skolgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar