Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

torsdag 25 november 2010

Jag vill inte ha gårdsförsäljning av alkohol

Till att börja med – jag är för privat företagande och jag tror på konkurrens som ett sätt att både öka kvalitén, tillgängligheten och pressa priserna. Just därför är jag emot gårdsförsäljning av alkohol. Inte för att kvalitén skulle öka utan för att priserna skulle pressas och tillgängligheten skulle öka.

Jag växte upp i en liten by där man fick beställa sitt vin och sin sprit via ombud i affären och sedan hämta ut det där vilket gjorde att hela byn visste vilka som handlade ofta och hur mycket. Inga hemligheter där inte men en viss social kontroll. Jag har ofta funderat på hur min barndom hade sett ut om vi hade haft ett systembolag på orten. I en liten ort där det inte finns så mycket att göra vare sig man är ung eller gammal var en grogg till helgen något ganska naturligt när man kvistade över till grannen. (Ja, inte för oss barn förstås. Vi drack blandsaft och poppade popcorn i en gryta på spisen om vi inte var hos de moderna grannarna som hade både kolsyremaskin och popcornmaskin. Då var det fest!)

Numer funderar jag på hur det hade sett ut om gårdsförsäljning av alkohol hade varit tillåten när jag var liten och jag är väldigt tacksam över att så inte var fallet. Inte bara för min egen skull utan för alla mina vänner, alla barn.

I debatten kring gårdsförsäljning har folkhälsoperspektivet lyfts flera gånger. I Sverige har vi, ur ett europeiskt perspektiv, en låg alkoholkonsumtion. Forskning visar att konsumtionen skulle öka med ökad tillgänglighet vilket leder till ökade skador.

Jag vill ha fokus på barnen. Det är barnen som första hand kommer råka illa ut om alkoholkonsumtionen ökar och det gör den med ökad tillgänglighet. Risken med förslaget som ligger nu är att Systembolagets monopol inte accepteras av EU och då får vi inte bara gårdsförsäljning utan en helt annan marknad när det gäller alkohol.

Jag är glad och tacksam för att jag växte upp i ett Sverige där Systembolaget har monopol på alkoholförsäljningen för ”hemmabruk”. Jag är glad för den kontroll som Systembolaget har över åldern på de som handlar. Jag är tacksam över de begränsade öppettiderna.

När Ivan Bratt 1913 bildade Stockholmssystemet och så småningom lade under sig hela alkoholförsäljningen och grundade vin- & spritcentralen kunde han ganska snart visa att han system hade minst lik bra effekt på folknykterheten som Finlands totalförbud.
Jag vill behålla Systembolagets monopol och vill därför inte riskera det genom att tillåta gårdsförsäljning. Jag vill heller inte öka tillgängligheten av alkohol eller låta marknaden styra prissättningen eftersom jag alltför ofta ser vad alkoholen kan ställa till med.

torsdag 18 november 2010

Jag - ett oppositionsråd!

I måndags blev jag officiellt vald till oppositionsråd på halvtid för nästa mandatperiod och det känns vansinnigt spännande, hedrande och roligt! Samtidigt är det givetvis en aning läskigt men mest av allt är jag bara glad och tacksam över att Folkpartiet och övriga oppositionspartier anser att jag ska vara med och företräda dem i Kumla.

Vi fem partier (FP, C, KD, M och MP) har ett gott samarbete och där finns många erfarna politiker som jag känner att jag kan få stöd och råd från. Jag ser fram emot att få jobba med Mats Hellgren, (M) som är heltidsråd från den femtonde december och jag tror att vi kommer ha riktigt kul ihop samtidigt som vi driver Kumlas oppositionspolitik på bästa möjliga sätt.

Mitt fokus just nu och min stora kunskap ligger i skolfrågorna vilka jag givetvis kommer fortsätta att driva. Fler förskollärare, lärare som är behöriga i sina ämnen, ökad personaltäthet/grundbemanning och en ständigt pågående pedagogisk diskussion är några av de frågor som ligger nära mig. Jag ser dock fram emot att få sätta mig in i kommunens övriga verksamheter och min ambition är att besöka så många platser som möjligt och skaffa mig så mycket information jag bara kan. Mycket går att läsa sig till men vissa saker ser man bara ”på golvet”.

Tack till alla ni som tror på mig – tack för ert förtroende. Jag ska förvalta det väl.

Kumlanytt.se skriver om oppositionens nomineringar här http://www.kumlanytt.se/nyheter.php?subaction=showfull&id=1289038489&archive=&start_from=&ucat=1,11& Anders Svärd fick sedan inte ordförandeposten då majoriteten tyckte att den posten skulle tillfalla dem själva - tvärt emot SKLs rekommendationer och hur 77% av landets kommuner gör. Fram till nu hade även Kumla följt denna praxis men av någon anledning bestämde man sig för att inte göra så denna mandatperiod. Väldigt tråkigt ur demokratisynpunkt tycker jag.

onsdag 17 november 2010

Budgetanförande i kommunfullmäktige, 15/11 2010

Mitt första anförande som ordinarie ledamot samt partiföreträdare i fullmäktige. Eftersom det är ett "tal" ser det kanske lite märkligt ut i skift, att skriva som man talar blir sällan bra.

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare

Vi vill att människor ska välja Kumla framför andra städer. Vi står alla bakom målet 25 000 invånare 2025 men det får aldrig bli ett självändamål att växa.
För att få människor att välja Kumla framför andra ställen att bo på behöver vi vara en attraktiv kommun. Hur bli vi det då? Ja, delvis genom att satsa på kultur och fritid, vilket ju görs på många sätt i Kumla.

Men är det fritiden som i första hand får människor att välja en stad framför en annan? Eller är det hur vardagen gestaltar sig?

Jag och min familj nyttjar biblioteket, vi går och badar i badhuset och kommer gissningsvis besöka det nya badhuset när det är färdigt men det var inte därför vi valde att flytta hit. Inte var det den låga skattesatsen heller, även om den givetvis är trevlig, den tittade vi överhuvudtaget inte på innan vi bestämde oss för att Kumla skulle bli den plats där vi skulle bo och där vi skulle låta våra barn växa upp.

Istället tittade vi på hur Kumla såg ut. Det var nära till skola och förskola. Det fanns en vårdcentral om hörnet och BVC, folktandvård och mödravård inom cykelavstånd. Kumla kändes lagom stort, ett ställe där vi skulle våga låta våra barn cykla till skolan, fotbollsträningen, stallet och kompisarna.

En del av det här jag nämnt ligger under landstinget men kommunens primära uppgifter – vård, skola, omsorg – hör till de tyngsta bitarna.

Kumlaby skola renoveras och byggs om, Skogstorp och Matildelund är nybyggda med fräscha och funktionella lokaler. Min förhoppning och mitt mål är att pedagogiken också ska få kosta pengar. Att innehållet i dessa fina lokaler ska bli bästa möjliga.
Vi ska snart implementera en ny skollag, ny läroplan, nytt betygssystem – och till detta krävs tid och pengar. Men det är inte bara vid stora förändringar som det behövs tid och pengar för det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska diskussionen ska vara levande och fortgå hela tiden!

Skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget - och dessa två ska väga lika tungt. Kunskapsmålet är det som åtminstone till det yttre kan verka enklast att mäta – det är bara att kolla betygsstatistik och hur många som söker till eftergymnasial utbildning. Eller är det så? Vi pratar om det livslånga lärandet, hur mäter man det? Problemet med skolan är att resultatet till stora delar av det som den innehåller visar sig först långt senare. Frågan är om den skola våra barn i Kumla går i är den bästa för framtiden.
Vi har i Sverige en skola som vi historiskt sett kan vara stolta över. Frågan är om våra barnbarn kommer känna samma stolthet.

Vi i Folkpartiet och oppositionen vill öka andelen förskollärare och vi vill att personalen ska få funktionella kläder för utomhusbruk. Stor del av verksamheten bedrivs utomhus, bland annat tack vare närheten till grönområden och skog och så ska det vara. En dag som idag är det inte roligt att vara ute en hel förmiddag utan vettiga kläder, det vet både barn och vuxna.

Vi vet att utevistelse är bra för hälsan, att det minimerar smittspridning hos både barn och pedagoger och vi i oppositionen vill ge personalen förutsättningar för att kunna fortsätta med detta utan att det ska belasta den enskilda individens plånbok allt för mycket. Våra manligt dominerade yrkesgrupper har skyddskläder och bra utekläder – självklart ska även andra yrkesgrupper kunna få samma sak.

Vad gäller gymnasiet så är vi alla partiet överens om att så många som möjligt ska läsa på gymnasiet. Det finns till och med en skrivning under kommunövergripande mål att antalet elever som fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år ska vara högre än riksgenomsnittet.

Det låter ju toppenbra men problemet är det egentligen inte säger någonting. Om riksgenomsnittet är superlågt behöver vi bara vara lite högre för att vara nöjda!? Nej, självklart inte.
Ett sätt för att nå det mål som det egentligen handlar om - att så många som möjligt ska fullfölja sin gymnasieutbildning - är att satsa på syo-konsulenterna så att eleverna i största möjliga mån väljer rätt program från början. Dels blir det kostsamt direkt ekonomisk för kommunen med elever som byter men det är också förödande för studiemotivationen att upptäcka att det program man valt inte alls är så som man tänkt sig. I förlängningen kan detta leda till ungdomsarbetslöshet och utanförskap.

Vi i Folkpartiet och övriga samarbetspartier i oppositionen vill öka valfriheten för kommuninnevånarna i Kumla. Det betyder att vi vill göra en översyn av vilka kommunala verksamheter som kan skötas av andra än kommunen.

Det betyder inte att vi vill att allting ska läggas ut på andra aktörer utan att vi vill ha en mångfald. En mångfald av aktörer som gör det möjligt för människor att själva välja. Vi tycker till exempel till skillnad från majoriteten att kyrkan absolut har en plats i den nya familjecentralen. Vi tycker inte att kommunen ska konkurrera med exempelvis spa-verksamhet. Vi tror också att kommunens lokaler kan användas effektivare – skolorna står tomma stora delar av året och frågan är om all kommunal verksamhet bedrivs i de lokaler som är optimala för just den verksamheten. Vi vill därför ha en fördjupad studie gällande just detta.

Liberalismen handlar om allas lika värde, att ge alla människor makt att forma sina egna liv och att sätta den enskilda människan i centrum. Varje människa är unik. Det har inget med ålder att göra. Att få välja genom hela livet borde vara en självklarhet.

Jag yrkar bifall till oppositionens budgetförslag.