Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

måndag 26 november 2012

Vialund - igen. Nämndinitiativ i BUN

Vialund - igen... Det skulle kunna kännas uttjatat om det inte vore för att det enda som är uttjatat är frågorna - inte svaren.
Jag har suttit i barn- och utbildningnämnden sedan förra mandatperioden. Vialund har hela tiden gått med stora underskott och man har "jobbat med frågan". För min del är det sex år nu och jag är inte ett dugg närmare en lösning än jag var för sex år sedan.


Jag vill ha svar. Svar och information som går att analysera för att sedan kunna finna en lösning. Eftersom det inte räckt med muntliga frågor har vi i Folkpartiet nu lagt ett så kallat nämndinitiativ i barn- och utbildningsnämnden. Det är ett sätt för icke styrande partiet att få in saker på dagorningen men det görs i princip aldrig i Kumla (kommer bli ändring på det nu...)
Om det tas upp och vad som i så fall beslutas återstår att se.

Så här skrev jag och Kajsa Rosén (ersättare för FP i BUN):

Nämndinitiativ gällande Vialundskolan
Till Barn- och utbildningsnämnden


Under lång tid har det kommit rapporter, anmälningar och artiklar som handlar om Vialundskolan. Inställda lektioner, kränkningar, stökiga lektioner, bristfälliga salar och bristfällig undervisning – larmen har duggat tätt. Många rektorsbyten har gjort sitt till för att situationen ska bli ännu mer känslig och rörig.
Vi i Folkpartiet upplever att informationen kring vad som händer på Vialund har varit knapphändig och att vi många gånger fått läsa i media om nya anmälningar och problem. Vi ser ett stort behov av att få insyn i vad som händer på Vialundskolan och hur förvaltningen har agerat och hur man planerar framöver.


Vi föreslår därför nämnden besluta
Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa alla anmälningar till skolinspektionen som rör Vialundskolan

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa vilka åtgärder man vidtagit utifrån respektive anmälan

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa
1) antalet vikarietimmar
2) antalet vikarier
3) antalet inställda lektioner
4) antalet lärarlösa lektioner
5) anledning till varför man tagit in vikarie
6) anledning till varför lektioner blivit inställda
7) anledning till lärarlösa lektioner

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden presentera en plan för hur man tänker kring Vialundskolans organisation

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa till rektor och förvaltning anmälda incidenter

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa inkomna skrivelser från lärare, föräldrar och/eller elever gällande Vialund

Att förvaltningen får i uppdrag att för nämnden redovisa hur man har agerat utifrån skrivelser och anmälda incidenter.

För Folkpartiet Liberalerna
Christina Örnebjär
Kajsa Rosén

Läs mer Här
Här
Och här

torsdag 22 november 2012

Komvux - allting är regeringens fel! Fast vilken regering..?

Komvux har debatterats i fullmäktige många gånger. Varje gång skäller den Socialdemokratiska majoriteten i Kumla på nuvarande regering och menar att det är regeringens fel att det ser ut som det gör. Jag visste att det skulle komma upp under budgetfullmäktige - eftersom jag tänkte prata om det! - och läste därför på ordentligt.

I Kumla har vi minsta möjliga utbud på Komvux. Det gör att många faller utanför, kumlabor som annars hade kunnat läsa och få en utbildning som leder till jobb eller en utbildning som leder till universitetet. Idag läser folk sådant de egentligen inte vill eller behöver, bara för att få tillräckligt med poäng.
Folkpartiet vill satsa på komvux. Att satsa på komvux är att investera i människan, Att satsa på komvux ger också mer tillbaka. Mer pengar för samhället och mer för människan, individen. Ja, förövrigt mer pengar till individen också.
Vi ville lägga 1 miljon per år extra på Komvux i Kumla. Dessutom hade vi ett förslag om utökad Studie- och yrkesvägledning som skulle ha fått effekt på komvux också.
Att satsa på Komvux är en investering som betalar sig själv – och mer därtill. Det är Socioekonomi.

Kumla la år 2011 892 konor per invånare på Komvux. Laxå 947. Karlshamn som är jämförbar i storlek 1 525 – alltså 633 mer per invånare än Kumla.

Till att börja med - låt oss skilja på vuxenutbildning och Komvux. Vuxenutbildningen är mycket mer än Komvux.
Näst – nog kan Socialdemokraterna i Kumla skilja på generella och riktade statsbidrag?

80% av vuxenutbildningen finansieras genom riktade statsbidrag – Komvux är den enda delen som inte har statligt riktade anslag. Man får istället ett generellt statsbidrag – med andra ord något man kan bestämma själv över lite mer.
2006 fick vuxenutbildningen 5,8 miljarder i riktade anslag. 2013 är siffran 6,4 miljarder PLUS 1,2 miljarder i generella statsbidrag. Hur man än räknar så är det mer än 2006 och ja – det är löpande priser.
2007 höjde man det generella statsbidraget eftersom man tog bort det riktade anslaget till Komvux.

Att Kumlas socialdemokrater uppenbarligen inte klarar av att handskas med pengar man får om inte någon talar om exakt var de ska gå är ett problem. Att prioritera är tydligen ett problem för socialdemokraterna – det vet vi ju när det gäller grundskolan exempelvis och är ett skäl till att vi vill förstatliga skolan. Det vill inte Socialdemokraterna – varför visar man då inte att man klarar av förtroendet att själva lägga pengarna där de behövs!

Flera gånger under debatten fick jag höra att man visste att det var nuvarande regering som skurit ner på Komvux, något som varit extremt kännbart för Kumla. Man trodde från (S) att det var 2007.
Det stämmer ganska bra.

Direktiv: 2006:20
Departement: Utbildnings- och kulturdepartementet
Datum: 2006-02-16 00:00:00
Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall belysa hur det kommunala ansvaret
för vuxenutbildningen kan ges bäst förutsättningar efter år
2008, då det riktade statsbidraget till kommunal
vuxenutbildning kommer att upphöra. Utredaren skall därvid
undersöka olika möjligheter för staten att genom finansiering,
lagstiftning eller andra medel säkerställa att målen för
området vuxnas lärande förverkligas. Utredaren skall
redovisa för- och nackdelar med de olika möjligheterna.
Förutsättningar för att stärka samverkan på regional nivå
skall också belysas. Effekterna av olika alternativ på
kommunal nivå i kvalitativt, kvantitativt och ekonomiskt
avseende skall såvitt möjligt redovisas.


När det här beslutades, i februari 2006, var det Socialdemokraterna som satt i regeringen. Det Alliansen gjorde när man tillträdde efter valet hösten 2006 var att tidigarelägga det ett år, till 2007 istället för 2008. Regeringen tillträdde i en högkonjunktur och redan 2005 kom en rapport om att antalet elever på komvux hade ”minskat med 28% de senaste fyra åren”.
Antalet elever sjönk kraftigt från slutet av 1990-talet till 2000-talets första årtionde. Från 2008-2009 ser vi en ökning - under krisens år.
Vad i hela friden hade dagens regering med åren 1998-2005 att göra?! Fast det är klart, i S-oppositionens budgetmotion som lades med Juholt i spetsen tog man bara med statistik från 2004 och då ser det snyggare ut – för Socialdemokraterna.

Åren 2001 till 2002 hade vi flest antal kurser på Komvux. Då fanns det nästan sextusen att välja på i Sverige. 2005/2006 var det nere på nästan 3000. Vad hade alliansregeringen med det att göra?

Den Socialdemokratiska regeringen avskaffade kunskapslyftet 2002 – efter det tappade Komvux elever eftersom många inte längre tjänar på att läsa. Vilka satt i regering 2002?!

Att fler vill läsa på Komvux nu har flera anledningar, en är den ekonomiska krisen. Att man minskade ner på platserna på Komvux när man gjorde är inte så konstigt för det var färre sökande. Att krisen skulle kommakunde ingen i sin vildaste fantasi tro, inte S-regeringen i februari 2006 när man fattade beslutet och inte Alliansen när man genomförde det. Nu ökar man anslaget igen, eftersom man ser att det behövs.

Läs gärna här, sidan fem med staplarna var den jag visade upp i fullmäktige när jag behövde förklara min "sifferexercis".

onsdag 21 november 2012

Svenska för invandrare och AME - budgetfullmäktige 2012

Här är en del av ett annat anförande som jag höll under budgetfullmäktige. Eller ja, det jag skrev innan för att veta vad jag ville ha sagt. Jag berömmer Kumlas mottagande, jag är stolt kumling och jag pratar om att vi vill satsa på en verksamhet som vi vet fungerar bra - AME - ... och ändå fick jag mothugg från majoriteten. Det är ett problem att vad vi än säger så är det fel - vi får inte klaga, vi får inte komma med förslag och vi får inte berömma - vad ska vi göra då?!
Jag vet inte om det är så att man förväntar sig att vi ska klaga och gnälla eller om man bara helt automatiskt hamnar i försvarsposition men det är olyckligt om man vägrar lyssna på grund av prestige. Vi har nämligen många bra idéer.Jag i talarstolen i Kumla fullmäktige - Folkets Hus, biosalongen

"Jag pratade tidigare om SFI.
Svenska för Invandrare är en skolform som ser väldigt annorlunda jämfört med övrig utbildning. Dels är det löpande intag vilket betyder att det kommer nya elever hela tiden, dels är kunskapsnivån väldigt spridd – från analfabeter till akademiker.
Skolinspektionen har riktat mycket kritik mot just SFI eftersom det är så lågprioriterat i många kommuner. Har vi i Kumla ens diskuterat ny teknik på SFI? Att få lärare som är utbildade mot just SFI är också en utmaning.

För att kunna delta i samhället är språket nyckeln. Kumla är i mångt och mycket väldigt bra på mottagandet av flyktingar och andra invandrare. Vi stod på torget med glögg och pepparkakor härom veckan och pratade en lång stund med en man som överlycklig berättade om sin bostad och sitt jobb och hur mycket han trivdes i Kumla. Han hade bott i Sverige i några år men genom jobbet och alla möten med människor kunde han utan problem föra ett samtal. Hans berättelser om Irak fick oss alla att känna oss väldigt lyckligt lottade men han menade att han var lyckligt lottad som kommit till just Kumla. Stoltheten över att vara kumling var stor hos oss alla då.

Jobbet var en central bit för den här mannen och där kommer bland annat AME – arbetsmarknadsenheten in. Att satsa här ger oerhört mycket tillbaka – för individen och för Kumla. AME gör ett fantastiskt arbete idag – tänk så mycket mer man skulle kunna göra! SFI, Svenska för Invandrare – och AME, Arbetsmarknadsenheten – är viktiga för Kumla. Att satsa här betalar sig. Folk får sysselsättning och jobb, kommer in samhället, deltar och känner delaktighet.

SFI och AME i samverkan – tänk vilken fantastiska möjligheter som öppnar sig! Att få praktisera språket på en arbetsplats samtidigt som man lär sig grunder, grammatik och det svenska samhället i skolan.
Låt det fantastiska som AME redan gör få växa och sprida sig och gör det i samverkan med SFI, samtidigt som vi ser till att göda just SFI ordentligt, för det behövs.

En miljon till SFI och två miljoner till AME – plus den trädgårdsmästare som blivit bortplockad ur majoritetens budget. Växthuset är ett vansinnesbygge men nu är det snart färdigt och då ska det också användas vettigt. En trädgårdsmästare som kan förmedla sina kunskaper, utbilda – utbildning som kan leda till jobb – det tycker vi i Folkpartiet är vettigt."

Jag tror jag pratade om KOMVUX sen i samma vända... Får kika på Kumlanytt när det kommer upp där, minns faktiskt inte hur jag gjorde.


tisdag 20 november 2012

Budgetfullmäktige i Kumla

Igår hade vi budgetfullmäktige i Kumla och jag kommer blogga ganska mycket om det, tror jag. Vi i Folkpartiet la en helt fenomenal budget!

Nedan följer mitt inledningsanförande. Varje partiföreträdare får fem minuter och det inte ges replikrätt. (Socialdemokraterna har dock två gånger tio minuter). SD hade inte lagt någon budget och var heller inte uppe i talarstolen en enda gång. 
I talarstolen blev det givetvis lite annorlunda då jag dels alltid pratar mycket långsammare där och därför fick plocka bort lite dels försökte att inte läsa innantill men i stort stämmer texten med vad jag sa igår. (Svenskläraren i mig påpekar också att det i mångt och mycket är "talspråkigt" skriver för att få till ett flyt!)

Budgetanförande 2012.


Jag vill börja med att yrka bifall till Folkpartiets förslag till budget och beslutssatser.


Vi investerar hårt i vår budget. Vi investerar i människan.

De riktade satsningar vi gör inom skolan lägger vi där vi vet att de behövs allra, allra mest. På bland annat barn i behov av särskilt stöd, på svenska som andraspråk och på modersmål. Att få hjälp på sitt modersmål hjälper i ALLA ämnen. Jag har svårt för matte som det är – skulle jag lära mig den på arabiska hade det varit etter värre. De flesta i Sverige behärskar engelska någorlunda väl men föreställ er att ni lärde er fysik på engelska. Eller ytterligare ett främmande språk, via engelskan.
Många barn i våra skolor i Kumla befinner sig i precis den situationen – fast deras arabiska eller engelska är svenskan - och behöver givetvis mer stöd för att klara sina studier.

Det finns andra barn som är i behov av mer stöd i skolan. Ibland känns det som om det gått inflation i diagnoser men det är många, många barn som är i behov av särskilt stöd. ADHD, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, dyskalkyli…
Dyskalkyli är siffervärldens motsvarighet till dyslexi. Man har helt enkelt väldigt svårt för matematik. Man kan vända på tal så tretton blir trettioett eftersom trean hörs först och det är väldigt vanligt att ha svårt för själva räkneoperationen – vad man ska göra.

Jag har dyskalkyli.

Georg W Bush– tidigare presitent i USA - lär en gång ha sagt "Det är klart det är en budget! Det är ju fullt av siffror i den.”

Att lägga en budget – full av siffror - när man har dyskalkyli är inte enkelt. Men vi är många i Folkpartiet i Kumla och vi har olika kompetenser som kompletterar varandra.
Jag är oerhört stolt över att få vara partiföreträdare för just Folkpartiet, stolt över alla medlemmar som jobbar så hårt och stolt över vår budget.

I skolan fick jag däremot inte mycket hjälp och stöd. Dyslexi var något som man visste vad det var men att inte kunna räkna? Jobba hårdare, träna mer! Jag har kastat många matteböckerna i väggen i ren frustration!
Men så mötte jag en lärare. Det här var i gymnasiet, jag var sjutton år och hade gått i skolan i elva år. Han såg att något inte stämde. Jag borde inte vara så usel på matten, alla andra ämnen fungerade ju fint.
Tack vare den ende läraren kunde jag sedan söka in på universitet. Tack vare den ende läraren kunde jag själv bli lärare. Tack vare den ende läraren står jag här idag och presenterar en budget för er, en budget full av siffror.

En budget som satsar på bland annat lärare och på barn i behov av särskilt stöd.

För vi behöver ha fler som honom. Fler lärare med specialkunskaper. Fler lärare som kan ta del av de senaste rönen. Fler lärare som får möjlighet att upptäcka och hjälpa.
För mig betydde det en helt ny framtid.
En enda lärare gjorde hela skillnaden.

Det är också så att de allra flesta lärare vill vara just den här personen för sina elever. Den som förändrar framtiden för någon. Den lärare som eleverna minns femton, tjugo, fyrtio år senare. Vem minns just du?

Folkpartiets budgetförslag innehåller satsningar på löner. Om alla fick lika mycket skulle det bli i runda slängar 500 kronor utöver avtalet.  Det finns också pengar till kompetensutveckling för att lärarna ska få möjlighet att ta del av den senaste forskningen, få möjlighet att utvecklas, få möjlighet att bli den där läraren som snart sagt varje lärare drömmer om att få vara och som alla elever så väl behöver.

Vår budget betalar sig själv.
En enda fritidspedagog som väljer att arbeta kvar i Kumla istället för att söka sig till exempelvis till Lekeberg som höjer lönerna med över sex procent betalar hela den höjning som alla fritidspedagoger får. Det kostar nämligen när folk slutar. Det kostar att rekrytera.

Två miljoner vill vi lägga på barn- i behov av särskilt stöd och ytterligare en och en halv på svenska som andraspråk och modersmålsundervisning.  Elevhälsan behöver också förstärkning, till att börja med behövs minst en skolsköterska.
Även här betalar sig satsningarna – i pengar och för individen.

SFI, Svenska för Invandrare – AME Arbetsmarknadsenheten – är viktiga för Kumla. Att satsa här betalar sig. Folk får sysselsättning och jobb, kommer in i samhället.

SFI är sorgligt eftersatt i hela Sverige, det kan Kumla inte göra mycket år. Men Kumla kan göra något åt Kumlas SFI!
Beroende på hur man räknar ger en satsad krona på AME två tillbaka. Folkpartiets två miljoner skulle alltså kunna ge fyra tillbaka.

Jag kommer tillbaka och pratar om bland annat äldrevården, om IT och KOMVUX, Anna kommer prata om John Norlander, Kumlas gymnasium som vi i Folkpartiet vill lägga ner och Tony kommer prata om en del av våra investeringar.

Folkpartiet satsar på människan. Vi tror på människan. Vi tror också att samhället behöver finns där när det är svårt eller när det bara behövs extra stöttning. Därför lägger vi en socioekonomisk budget som investerar i de som är barn i Kumla, de som arbetar i Kumla, de som är äldre i Kumla, de som behöver stöd – ja, vi investerar i Kumlabon.

Nerikes Allehanda har en kort snutt om fullmäktige här
och Kumlanytt.se en ännu kortare här

Så småningom kommer hela fullmäktige ligga uppe på just Kumlanytt.

måndag 12 november 2012

Debattartikel om teknikundervisningen på Vialund

Idag har jag en debattartikel med i Nerikes Allehanda. Som vanligt sätter de rubriken och den är en aning missvisande. Det var inte en förälder som larmade och orden "nekas undervisning" har jag inte använt. Däremot är undervisningen bristfällig.

I den inklippta texten nedan har jag ändrat två typos som kom med i tidningen: ett helst som skulle vara ett helt och beslutsprotokoll som blivit beslutsdokument.

"Kumlaelever nekas undervisning
FOLKPARTIST. Förälder slår larm om Vialundskolan


Jag fick ett samtal. ”Snälla hjälp, det här går inte längre”. Jag fick telefonsamtalet eftersom jag är folkpartist och ”ni brukar ju bry er om skolan.” Det har blivit många samtal efter det där första, många mejl också och inte bara med denne förste förtvivlade utan med fler, lika förtvivlade.

Vad är det då som inte går längre? Situationen på Vialundskolan i Kumla. Skolan har valsat runt i media i flera sammanhang. Vissa är positiva för det finns eldsjälar på Vialundskolan, fantastiska sådana, men många, många saker har varit väldigt, väldigt tråkiga. Ständiga rektorsbyten, anmälan till arbetsmiljöverket, spar och sjukskrivningar. Listan kan bli nästan hur lång som helst.
Det var dock inte det som det gällde den här gången utan tekniken. Salen hade blivit stängd eftersom flera viktiga skyddsfunktioner saknades och i övrigt var den bristfälligt utrustad.

Jag sitter i barn- och utbildningsnämnden i Kumla. På en direkt fråga – före det här telefonsamtalet – om tekniken på Vialundskolan fick jag till svar att den inte fungerat på länge och att eleverna fått sänkta betyg eftersom det inte bedrivits ordentlig undervisning. Det här var i våras.
Nu, på nämnden i oktober, var det salen som var uppe som informationsärende. För andra gången. Man håller på att fixa till den, fick vi veta.
Undervisningen då? frågade jag. Halvtid på terminen och eleverna får inte undervisning? Ja, vi håller på att lösa det men det är så nytt det här, var svaret.
Nytt? Frågan om tekniken på Vialund var uppe på nämnden i våras. Det är inte nytt. Redan då visste man att det inte fungerat på lång tid – hur kan man låta det fortgå?
Finns det inte lärare – kör dit en behörig lärare från någon av våra andra 6-9 skolor. Finns inte sal – bussa iväg eleverna. Våra elever i Kumla – alla elever i Kumla – har rätt till undervisning. Det är vår skyldighet att tillhandahålla den. I och med den nya läroplanen är det också väldigt tydligt vad som ska ingå i de olika ämnena. Det är dessutom helt självklart att det ska ske i en miljö som är säker.

Teknikämnet är ofta styvmoderligt behandlat i skolan – hade vi accepterat samma sak i något annat ämne? Svenska? Historia? Matematik? Hade vi accepterat det på en annan skola. Frågan måste ställas. Hade det gått så här långt på en annan skola i Kumla? Om svaret är ja – då står illa till. Om svaret är nej – ja, då står det illa till.

Eftersom vi bara har beslutsprotokoll i Kumla så syns det inte i efter hand vad vi har pratat om. Det syns alltså inte att vi fick information redan i våras, att salen var uppe tidigare den här terminen och det syns inte att jag protesterat vid flera tillfällen.
Det går alltså ganska enkelt att säga att man ingenting vet, att allting är nytt. Senaste nämnden gjorde vi från Folkpartiet ett tillägg till protokollet för att det här ska synas. Ett tillägg där vi skriver att vi ser allvarligt på situationen och att den måste lösas skyndsamt.

Ett sådant tillägg ska inte behövas.

Christina Örnebjär
Oppositionsråd för Folkpartiet i Kumla
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden"

Jag ha fått höra - efter jag skrivit och skickat in det här men före tryck - från förvaltningen att det hela är löst. Å andra sidan får jag från andra håll höra att det är det inte alls. Bättre kanske, men inte bra. För elevernas skull hoppas jag på det förra - men befarar det andra...

Tillägg 22/11: ser nu att det bara fortsätter och förutsätter. Fler anmälningar från föräldrar. Bra att föräldrarna reagerar och kämpar - men det ska e behövas! Funderar också på varför informationen är så knapphändig - mycket av det som står artikeln är nytt för mig.
Är du förälder på Via? Elev? Lärare? Hör av dig och berätta vad som händer för jag vet inte hur jag ska få veta annars. Har försökt.


söndag 11 november 2012

Folkpartiet glöggliberalerna!
Igår stod vi i FP Kumla på torget. Det stora orange tältet med "folkpartiknappen" på lyste upp i novembermörket och syntes lång väg. Ur grytorna på bordet steg ångan från varm glögg - årets första för de flesta.En som kom förbi och tog sig en (flera!) koppar med glögg var en man från Irak. Han trodde det var kaffe vi bjöd på och kom fram för att prata en stund. Glögg hade han aldrig smakat förr men tyckte det var toppen. Vi pratade en bra stund och han berättade om sig själv, var han bodde nu, att han trivdes i Kumla, med sitt jobb i Sjöparken, att hans dotter snart skulle komma hit och han skulle få träffa sitt barnbarn och vara morfar. Han berättade om Irak också. Om alla smällar som gjort att han nu hör dåligt och om sina två jobb och hur han aldrig kan åka tillbaka.
Vi folkpartister som stått och gnällt lite över kylan slutade gnälla... Någon mumlade lite om i-landsproblem och det kändes onekligen så när mannen beskrev hur det sköts och hur det lät - och hur bra det var i Kumla där man kan stå på torget och prata politik...

Han lyste upp när han förstod att det vi kom från just politiken - att de unga där var från ett politiskt ungdomsförbund. Vi tar det lätt för givet, att oppositionen så enkelt kan stå på torget och servera glögg och pepparkakor en novemberlördag. Kommer man från Irak är det inte ett dugg självklart.

Jag tror också vi alla kände oss väldigt stolta över Kumla när vi stod där för det var så tydligt att han tyckte det var så bra här. Mottagandet, jobbet, boendet - han trivs här och vill att hans barn ska komma och få uppleva samma sak.

Jag tycker det är toppen med sådana här saker - att stå på torget, bara finnas där mitt bland alla kumlingar, prata och lyssna. Givetvis hade vi med oss material - Unga ska ha jobb-kampanjen och vår egen folder med sex korta om vad vi folkpartister i Kumla vill - men pepparkakor och glögg drar onekligen mer. Vi hade annonserat på Idagsidan i NA och det är tydligt att folk läser den för flera stycken nämnde annonsen och att de tittat förbi torget bara just därför.

Vi fick en liten spydig kommentar från en man: Så ni är fler än tre i partiet och så räknade han upp tre namn som igen av oss hade en aning om vilka de var. Det kan vara så att mannen ifråga refererade bakåt i tiden eller så tänkte han på något helt annat parti. Hur som helst är vi betydligt fler än tre medlemmar och fler än så på plats igår också. Igår var jag dessutom äldst... 33 år och äldst!

Överallt hör vi att det är så svårt att få med unga i politiken - nå, de kanske har flyttat till Kumla allihop för även andra ungdomsförbund har medvind. MUF startade precis en lokalavdelning här. Påpekas ska dock att alla som var med igår är folkpartister - Stolt folkpartist! som sextonåringen presenterade sig. LUFare och Folkpartist samtidigt.
Det gör mig stolt!


Läs gärna expressen debatt idag där
Jasenko Selimovic, folkpartist och statssekreterare med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor skriver.

fredag 2 november 2012

Budget 2013 --> Socioekonomi


Här ligger Folkpartiets budgetförslag för 2013 --> Bakom ligger en massa timmar av frivilligarbete, många kvällar, helger - ja för 97% av alla politiker är fritidspolitiker och i FP Kumla gäller det alla utom mig.

Vi har haft en studiecirkel - som för övrigt inte är slut än, budgeten ska ju läggas och sedan diskuteras efteråt - som heter "Budget 2013 -->" och vi har haft diskussioner via vår interna Facebook-grupp och via mejl. Alla som har velat har kunnat delta och många har som sagt lagt ner enormt mycket tid. Jag är stolt över FP Kumla och jag är stolt över vår budget.

Vi satsar på mjuka värden, på människan. Vi kallar vår budget för en socioekonomisk budget eftersom vi investerar i människan - och sedan hämtar hem den investeringen mångdubbelt.
Det är en avkastning både för individen och för samhället - ta de miljoner vi vill lägga på AME - arbetsmarknadsenheten. Den som där får hjälp till jobb och sysselsättning får en mångfalt bättre livskvalitet och för samhället - Kumlas - del innebär det dels mindre i försörjningsstöd men också att det så kallade produktionsbortfallet minskar. Man brukar säga att en satsad krona på AME ger två tillbaka - våra två miljoner skulle alltså innebära fyra miljoner tillbaka.

Samma sak med satsningarna i skolan. Modersmål och Svenska som andraspråk gör att eleverna klarar alla andra ämnen bättre - en god avkastning för både individ och samhälle. Studievägledarna är ytterligare en sådan satsning som skulle innebär färre avhopp och flytt mellan programmen på gymnasiet men också på vuxenutbildningen. På tre år innebär Folkpartiets satsning minst tre nya yrkesvägledare.

Familjens Hus är en något väldigt bra i Kumla och vi vill att det ska bli ännu bättre. Mer tid för personalen, mer tid och möjlighet att ge stöd. Alla vet att det är viktigt med tidiga insatser och här finns verkligen chansen till det.

För att behålla de vi har och för att kunna rekrytera nya lärare, förskollärare och fritidspedagoger vill vi höja lönerna för dessa yrkesgrupper. Vår satsning skulle kunna betyda 500 kronor/person.

Vi investerar också i det som normalt sett brukar ses som just investeringar. Vi vill bygga ett nytt äldreboende, ett korttidsboende och en ny skola. Vi ser också att det inom en relativt snar framtid behövs ett särskilt boende för unga, det vi motionerade om tidigare. Vi tycker också att det är dags att komma till skott med ridskolan. Det måste bli en permanent lösning. Vi tycker att alla föreningar bör ha samma förutsättningar och stöd från kommunen - som med fotboll och speedway.

Att äldreomsorgen behöver mer resurser är ingen hemlighet och vi lägger sju miljoner där. En del av det tycker vi ska gå till löner och kompetensutveckling men framför allt personalförstärkning.

Vi satsar stort på IT. Jag tror att de flesta som arbetar i kommunen någon gång varit i kontakt med It-avdelningen för att få hjälp. De är underbemannade och dessutom får teknikerna betydligt högre lön på andra håll. Vi sitter också på gamla lösningar, gammal teknik. Genom att satsa på It-infrastruktur, personal och nya lösningar kommer andra verksamheter kunna arbeta effektivare. Vi måste satsa på IT om andra saker ska fungera. Lika lite som det är någon vits med att bygga en fabrik i en skog utan vägar är det någon idé att försöka utveckla kommunen utan att ha it-infrastruktur.

Vi vill lägga ner JN. Det har vi sagt länge, det är ingen nyhet. Vi startade ett gymnasium när alla andra la ner sina... Ha kvar den utbildning som vi är bäst på men inte i egen regi, låt SUF eller Örebro sköta det och lägg pengarna på grundskolan. Bara i år är det sex miljoner etthundratjugotusen kronor (6 120 000) kronor i minskat elevantal som vi hade kunnat använda annorlunda om vi hade haft våra gymnasieelever i andra skolor.

Vi höjer skatten med femtio öre. Det har vi också flaggat för länge - att investera i sådant som inte ger en plussida någon annanstans leder mot en skattehöjning. Nu är vi där. Femtio öre är mycket pengar och det räcker också. Det ger Kumla 18 miljoner mer än idag. Vi når inte kommunfullmäktigemålet om 2 % i överskott 2013 men vi kommer göra det eftersom våra investeringar ger tillbaka.

Drygt tio miljoner till skolan, fyra till SFI, AME och KomVux, sju miljoner till socialförvaltningen - det är lite av vad Folkpartiet i Kumla vill göra.

Jag har fått frågan om varför vi lägger ner så mycket tid på en skuggbudget som ändå inte går igenom. Svaret är enkelt. Vi tror på den. Vi i Folkpartiet är övertygade om att det här skulle vara det bästa för Kumla och vi tycker att kumlaborna förtjänar en ordentlig chans att få veta vad vi vill. Får man aldrig veta alternativen kan man ju aldrig ta ställning.

Hela vår budget hittar du här!
Här är en sen söndagkväll, Magnus sitter med excel och försöker få ihop våra siffror, runt bordet sitter vi andra. Kaffe och pepparkakor hjälpte lite!

Nerikes Allehanda har skrivit om budgetenHär och KumlanyttHär