Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

torsdag 25 oktober 2012

Särskilt boende för unga funktionshindrade

I senaste kommunfullmäktige kom svaret på vår motion om särskilt boende för unga med funktionshinder.Svaret från förvaltningen var bra. Man skriver där "Socialförvaltningens bedömning är att behovet av gruppbostadsplatser är tillgodosett. Det finns dock fortfarande behov av differentierade boendeformer och insatser för aktuell målgrupp." Med andra ord, man har beslutat om åtgärder som täcker behovet just nu men man ser att det kommer behövas mer i framtiden.

I sitt anförande lyckades dock Gunnel Kask, (S), ordförande i socialnämnden säga att det inte behövdes, att det är olagligt, att det är dumt med differentierade boenden och till på köpet säga att Folkpartiet borde veta bättre än att lägga en sådan här motion då vi har folk som arbetar inom området och andra i nämnden och därför borde veta bättre...

Att det behövs ser vi ju i svaret. Om man börjar titta på ett boende nu så kommer det ju inte vara färdigt imorgon! Det tar tid.
Olagligt? Hur då!? Differentierade boenden finns ju redan i olika former.
Dumt eftersom man inte ska dela upp folk i åldersgrupper för det gör vi ingen annanstans (hon säger så i svaret)? Vänta nu... 55+boenden, hela äldreomsorgen för att inte tala om studentbostäder - eller hela skolgången från förskola och upp genom gymnasiet.
Dessutom är det ett önskemål från föräldrar och unga att det ska ordnas ett boende för just den åldersgruppen så det svaret syns märkligt på många sätt.

Veta bättre? Den kommentaren är så onödig att jag knappt gitter svara på den men som Tony Larsson Malmberg påpekade i KF är det ett slag under bältet att ge sig på folk på det viset och dessutom - just för att vi har insyn kanske vi också ser behovet?!

I dagens NA - papperupplagan - står att Fp var nöjda med svaret och den behandling motionen fått. Det stämmer så till vida att vi tycker förvaltningens svar var bra - "Det visar att det nu finns en medvetenhet om det problem som vi har försökt belysa" för att citera Tony i KF. Det ska dock påpekas att vi inte nöjde oss med svaret utan vi yrkade bifall till motionen.

Behovet finns och kommer att finnas. Vi tycker att man ska göra något åt det.Nerikes Allehanda, 25/10 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar