Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

fredag 17 augusti 2012

En kontaktpolitiker på besök
De flestas semester har tagit slut och schemat börjar fyllas på igen. Under sommaren har det varit mycket rent partiarbete - partiprogram. uppstarten av LUF, fix med kampanjer och liknande - men nu drar allt annat också igång.
Den här veckan har jag bland annat varit i Lekeberg och träffat folkhälsoteamet. Jag bjöd in mig själv eftersom jag ville få veta vad de vill och kan. Sydnärke har samlat resurserna i Lekeberg och tanken är att teamet ska jobba mot alla kommuner. I Kumla har vi inte fått till det ännu, det haltar en del. Det är inte riktigt glasklart var frågorna ska ligga och vem som har ansvaret och budgeten måste diskuteras. Jag fick med mig väldigt mycket värdefull input från Lekeberg och det kommer mer i ämnet här så småningom.

Idag har var jag inbjuden som kontaktpolitiker till skolorna Tallängen, Romarebäcken och Norrgårdens gemensamma KUP-dag. Jag har varit kontaktpolitiker på Tallängen och Romarebäcken sen den här mandatperioden började och nu när rektorsområdena ändrats är jag och rektor Karin lite fundersamma på vad som gäller men tills vidare hänger jag med henne.
Idag pratade lärare i förskoleklass och på fritids om demokratiuppdraget.

Skolan har två uppdrag - kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget och de två ska väga lika tungt och hänger tätt samman. Ofta fokuserar vi så mycket på kunskapsuppdraget att vi glömmer den andra biten.
Rektor Karin gav en bakgrund till Lgr11 genom att jämföra med de tidigare läoplanerna. Hon påpekade också att läroplanen inte är ett ensamarbete av regeringspartierna utan en samverkan mellan partierna för att den ska hålla länge.
Vad är demokrati? Vilka lagar gäller? Många gånger känns det som en djungel, framför allt när det kommer till situationer som kan tolkas. Grundlagen står över alla andra lagar och en av dem, Regeringsformen, och kapitel 1 - Skolans uppdrag och värdegrund i Lgr11 är väldigt lika.
Vidare fick vi en sammanfattning av hur den demokratiska skolan vuxit fram från tiden då de med makt insåg att just kunskap var makt och inte ville att vanligt folk skulle upptäcka det till tiden efter andra världskriget när man istället insåg att kunskapens makt är så viktig att ALLA måste ha den.

Det blev bra diskussioner och många tankar kring likabehandling, diskriminering, kränkningar och trakasserier. Vad får man göra? Vad ska man göra? Vad måste man göra? "Vad bra att vi får veta!" var en av kommentarerna. "Det här känns jättebra!" en annan.

De ur personalen som jag pratade med under och efter tyckte att det var bra att demokratiuppdraget togs upp på agendan och de påpekade också att de på fritids och i förskoleklass har fantastiska och närmast unika möjligheter att att utföra det uppdraget.

Jag tycker att vi borde lyfta demokratiuppdragets vikt mycket mer än vi gör och jag tycker att det är toppen att "mina" skolor och "min" rektor så tydligt tar ställning för det. Att vara kontaktpolitiker är toppen när man får till det och känner verkligen att man från rektorshåll här vill få det att fungera. Jag ser fram emot många, utvecklande samtal med lärare, fritidspedagoger, förskollärare och annan personal på "mina" skolor och hoppas på många inbjudningar. Annars kommer jag ändå!

Lgr11 kan du ladda ner som PDF här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar