Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

fredag 20 september 2013

Varför jag inte vill ha Dan-Åke Moberg som ordförande i kommunfullmäktige

På senaste kommunfullmäktige skulle vi välja ny kommunfullmäktigeordförande. Jag - och övriga i Folkpartiet - valde att avstå från att rösta. Jag kunde omöjligt vara med och sanktionera det val som Socialdemokraterna gjorde när de förde fram Dan-Åke Moberg som sin kandidat.

Dan-Åke Moberg har många kvaliteter. Han är förbaskat trevlig när man träffar honom i en del sammanhang, rolig, skämtsam och riktigt hjälpsam. För några år sedan fick jag och sonen sitta på hans platser på speedwayen. Jag hade aldrig varit på speedway och Dan-Åke och Lennart Eriksson (då KSO) förklarade för mig och sonen vad det hela gick ut på, vem som vann och vad i hela friden en femetta var. En trevlig 
kväll.
 Så varför vill jag då inte ha honom som ordförande i kommunfullmäktige? Enkelt. Hur trevlig, skämtsam och mysig han än är vid vissa tillfällen så väger det inte upp de ofantliga övertramp som görs i andra. Jag har blivit kallad dum i huvudet, lögnare, onödig (ja, mitt uppdrag som oppositionsråd är tydligen onödigt. Jag förorsakar mest merjobb för tjänstemännen). Han har skrattat och pratat med andra om mig när jag pratat vid möten, han har titulerat mig "Lilla fröken Folkpartiet" i kommunfullmäktige. Han har sagt "Prata du, gör det. Det gör ändå ingen skillnad" när jag bad honom och Lennart Eriksson (s) vara tysta under ett kommunstyrelsesammanträde då jag hade ordet. Han har kallat min partikollega och företrädare som gruppledare för "Helt jävla dum i huvudet" samtidigt som han viftat med händerna mot sitt eget huvud. Han skällde ut min sextonårige prao-elev under ett kommunfullmäktige för att han skakade på huvudet under ett av Dan-Åke Mobergs anföranden. Under en paus fortsatte otidigheterna mot både mig och min elev. En ursäkt kom från talarstolen under mötet - den gången. Den enda gången kom en ursäkt och det efter att min elevs pappa ringt Dan-Åke Moberg... 
Det är också enda gången, mig veterligen, som Socialdemokraterna i Kumla tagit avstånd från Dan-Åke Mobergs agerande. 

Jag vet folk som slutat på sina arbeten, som blivit sjukskrivna, slutat inom politiken, gråtit efter möten, inte vågat öppna munnen på möten, inte vågat säga något alls. Är den som gör så mot andra människor lämplig att hålla i ordförandeklubban i kommunfullmäktige? Jag tycker inte.

Kanske kan han sköta uppdraget. Kanske fixar han att inte lägga sig i debatten från presidiet, att vara rättvis, hålla koll på propositionsordningar och talartider. Bra så, det är det minsta man kan begära av en ordförande. Jag vet inte hur han kommer uppträda som ordförande i KF. Mina erfarenheter från andra håll gör dock att jag inte kan, eller vill, vara med på det valet. Det vore att sanktionera ett beteende som är helt oacceptabelt i alla sammanhang. Under kommunfullmäktige höll jag ett kortare anförande i fråga. Här är är mitt manus:


Ordförande,
 Kommunfullmäktige är kommunens enda direktvalda organ. Det är till kommunfullmäktige vi väljs av Kumlaborna i de öppna och demokratiska valen som äger rum vart fjärde år. Kommunfullmäktige är basen i den svenska demokratin.
Vi som fullmäktigeledamöter ska kunna debattera, bryta tankar, agera och reagera och till slut besluta om både stora och mindre sakfrågor. Och vi ska göra det ibland med samförstånd, och ibland genom konflikter, men alltid med respekt för varandra.
 För att ett fullmäktigesammanträde ska fungera måste det ledas av personer som kan skapa denna respektfulla attityd. Kommunfullmäktiges presidium spelar här den viktigaste rollen för att skapa den kultur som rymmer både samförstånd och konflikt byggd på ömsesidig respekt.
 Det är möjligt att den nu föreslagna ordförandekandidaten kan agera på ett helt annat sätt som ordförande i kommunfullmäktige, än som ordförande i kommunstyrelsen. Ändå har de senaste årens agerande i fullmäktige och andra församlingar för min del inneburit att jag saknar förtroende för den föreslagna kandidaten som ordförande i kommunfullmäktige.
Det är en regel att varje parti nominerar de företrädare det själv vill, och att valen därefter genomförs genom ett konsensusbeslut i kommmunfullmäktige. Den föreslagna ordföranden har brutit även denna regel och reserverat sig mot ett val av en förtroendevald för Folkpartiet till ett kommunalt bolag. Jag kommer inte att göra detsamma.
 Men som en markering vill jag till protokollet ha antecknat att vi  folkpartiet inte deltar i beslutet om val av ny ordförande till kommunfullmäktige i Kumla kommun.
Tack

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar