Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

onsdag 27 mars 2013

Påverkan, insyn, öppenhet - demokrati

Idag lämnade Fp Kumla genom mig in fyra motioner, förra veckan en - den om alla barns rätt till förskola och det är fler på gång. Idag handlade alla om demokrati, öppenhet, påverkan och insyn.Vi tror på transparens. Vi tror på insyn och öppenhet.

Att införa E-petitioner kom som ett förslag från Kajsa, medlem i FP Kumla, tidigare ordförande i LUF Kumla. Formuleringarna från Kajsa i motionen är lysande:

Demokrati betyder folkstyre, det vill säga att det är folket som styr. För att demokratin skall kunna existera behöver den ”demokrater”, medborgare som vill och kan delta i den demokratiska processen som förutsätter folkstyret. En demokrati utan medborgerligt deltagande är således ingen demokrati. Världen förändras, moderniseras och utvecklas för varje dag som går. Människors vardag förändras och generationer av demokratiska traditioner ersätter varandra. Den nya generation som nu växer upp har helt andra preferenser än de tidigare. De har växt upp i IT-samhället och de är mindre plikttrogna de traditionella demokratiska kanalerna. Denna nya IT-generation behöver demokratiska metoder som är anpassade efter deras naturliga kommunikations- och informationsvägar.

Allmänhetens frågestund finns i många kommuner och intresset är, om man läser på nätet, minst sagt växlande. Jag tycker att det egentligen är av mindre betydelse hur mycket det används. Verktyget ska finnas där för att kunna användas om någon vill eller behöver.

Öppna möten används också i många kommuner. Samma där, intresset är växlande. En het skolfråga drar givetvis folk till barn- och utbildningsnämnden medan exempelvis miljö- och bygg kanske inte är lika upphetsande.
Tanken med öppna möten är både att låta allmänheten få insyn och att göra politiken mer genomskinlig. Är det personärenden ska dörrarna givetvis stängas men i de allra flesta fall går det utmärkt att låta kumlaborna vara med, om de så vill. Utrymmet kan möjligen bli ett problem så då får det väl bli "först till kvarn" som gäller.

Protokollen idag visar egentligen bara beslutet och om någon var emot. Inte varför. När jag ställer en interpellation finns i bästa fall en sammanfattning av mina frågor men inte svaret med. Ska man kunna följa ett ärende behöver man handlingarna.
Vi har också haft en del problem med att bilagor inte syns i protokollet på nätet, det finns någon hänvisning eller liknande. När det då sker strul som det i barn- och utbildningsnämnden i höstas - finns en artikel på Kumlanytt bland annat, http://www.kumlanytt.se/nyheter.php?subaction=showfull&id=1348168238&archive=&start_from=&ucat=1,10&%3C/ref%3E
så är det svår att i efterhand få veta vad som hände. Den skrivelse som vi då fick göra finns exempelvis som bilaga men den nämns interner ärendet och bilagan ligger separat.
Därtill hör att jag tycker att alla har rätt att få veta varför ett ärende röstats igenom eller ej. Handlingarna ör vara med.

Stockholms stad har ett bra system för sina protokoll, kolla gärna på hemsidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar