Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

tisdag 4 september 2012

Nämnder och styrelser - så ser det ut.

Helgens besök från våra vänorter väckte många frågor. I våra nordiska länder arbetar man inte på samma vis som här och det var inte helt enkelt att förklara hur det ser ut i Kumla. En av "mina" folkpartister påpekade då att han faktiskt inte heller hade full koll på organisationen av politiken så därför kommer här en "enkel" genomgång...

Tisdagar har vi i princip alltid KSAU - kommunstyrelsens arbetsutskott - på förmiddagen. Undantaget är veckan efter kommunstyrelsens sammanträde vilket också är veckan före kommunfullmäktige. KSAUs uppgift är dels att ta "mindre" beslut men framför allt att bereda ärenden till kommunstyrelsen. Från kommunstyrelsen går sedan ärenden vidare till kommunfullmäktige - kommunens "riksdag".

I kommunfullmäktige är partierna fördelade efter mandat. (S) har 22 platser av 45, (M) åtta, (Fp), (C) och (Kd) tre vardera och (V), (Mp) och (Sd) två vardera. Fullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden med uppehåll under sommaren. I november hålls Budgetfullmäktige - ett möte som brukar vara långt och emellanåt ganska infekterat då det är där alla presenterar sina budgetar som vi sedan röstar om.

Det här är en bild från riksdagens andra kammare, när Folkpartiet hade partiråd med partiprogramsfrågor i fokus. I Fullmäktige i Kumla sitter vi ungefär likadant, i biosalongen på Folkets hus - fast utan smarta knappar och mikrofoner

Som jag skrivit tidigare är vi fem ordinarie i KSAU - tre från Socialdemokraterna, en från Moderaterna och så jag från Folkpartiet. (S) ersättare är också S-politiker medan min och Mats Hellgrens (M) är från Kristdemokraterna och Centern. Att det ser ut så beror på den förhandling som skedde efter valet men också på hur stora respektive parti är. (M) är störst efter (S), sedan kommer (Fp), (C), och (Kd). Miljöpartiet som samarbetar med oss är minst och fick alltså ingen plats i KSAU då platserna är begränsade till fem ordinarie plus fem ersättare.

I kommunstyrelsen är alla partier utom Sverigedemokraterna representerade. Återigen beror det på valresultat men också den förhandling som skedde mellan partierna. Istället för att gå på "störst först" valde samarbetspartierna i oppositionen att dela på platserna. Moderaterna har två ordinarie och två ersättare men i övrigt har alla en ordinarie och en ersättare.
Majoritetspartierna - ja, (S) samarbetar ju med Vänstern för att få en majoritet - har valt att ge alla ordinarie platser till (S) och en ersättarpost till (V). kommunstyrelsen sammanträder också ungefär en gång i månaden - med sommaruppehåll.

På KSAU deltar inte ersättarna om inte en ordinarie uteblir men på kommunstyrelsen är de oftast med. En ersättare får fråga och delta i diskussionerna men har ingen rösträtt och heller ingen rätt att lägga yrkanden (förslag). Det gör att Vänstern bara kan lägga förslag när ingen annan ersättare finns för att gå in istället för en frånvarande ordinarie ledamot.

I våra nämnder ser det ungefär likadant ut. (S) har alla ordinarie platser för majoriteten och (V) några ersättarposter, (Sd) inga platser alls och alla andra i stort sett en ordinarie och en ersättare i varje nämnd. Kultur- och fritidsnämnden är ett undantag där (M) har fler platser och (Mp) färre samt gymnasienämnden som bara har sju ordinarie ledamöter (övriga nämnder har elva). I Gymnasienämnden har (Kd), (M) och (Fp) varsin ordinarie och (S) fyra medan (M), (C) och (Mp) har ersättarposterna. (S) sitter här på alla fyra ersättarposterna vilket gör att (V) inte finns med i nämnden alls.

(S) har alla ordförandeposter i nämnder och styrelser samt alla vice ordförandeposter. Det som i en del kommuner kallas andre vice ordförande - hos oss gruppledare - har oppositionens samarbetspartier fördelat mellan sig. (Kd) har Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasienämnden och Miljö- och byggnadsnämnden, (C) Socialnämnden och (M) Kultur- och fritidsnämnden.

Att det ser ut så - för man kan ju undra var (Fp) är då vi ändå är tredje största parti - beror på förhandlingarna efter valet. Min post som halvtidsråd värderades så högt att vi inte fick några gruppledarposter. De olika nämnderna anses också olika tunga - i fallande skala Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt Gymnasienämnden - och fördelades därefter.

Egentligen är det uppbyggt kring procent där jag har 50% av en heltid och Mats Hellgren (M) 100%. Barn- och utbildningsnämnden är "värd" 20%, Gymnasienämnden 10%, Socialnämnden 30%, Kultur- och fritidsnämnden 15% och Miljö- och byggnadsnämnden 15%. Reglerna kring det hela samt ersättningar finns här.

Jag har valt att ägna mig åt politik på heltid - delvis för att det är näst intill omöjligt att kombinera en halvtid politik med en halvtid lärartjänst. Kumlas generösa regler och ersättningar gör att jag kan göra så. Alla kommuner har inte samma regler utan det är upp till kommunfullmäktige att besluta.

Maken min stirrade en gång stint på mig och sa "om du snittar på sextio timmar i veckan på en halvtid vill jag inte vara med om du jobbar heltid!"

Många gånger är det så, vissa veckor är väldigt intensiva, speciellt om det är mycket partiarbete samtidigt. Som gruppledare för Folkpartiet är det min uppgift att se till så att alla Folkpartister i Kumla har de bästa förutsättningarna för att nå ut med vår politik och det är klart, ibland tar det en hel del tid och många kvällar.
Å andra sidan är det så vansinnigt roligt! Ja, inte tjafsandet och den ibland riktigt tråkiga stämningen i fullmäktige, det är inte ett dugg kul. Då vill jag lägga av med alltihop ibland. Nej, den roliga biten är alla möten med människor, alla saker jag lär mig och inte minst - möjligheten att förändra och förbättra.
Det här är minst lika viktigt arbete som det på bilden ovan. Här gör vi samma sak som där fast för Kumla - ett nytt partiprogram växer fram. Här är några av de folkpartister som jobbat med det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar