Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

onsdag 12 september 2012

Att utreda eller inte utreda - det är frågan...

Nu gör jag det igen. Skriver när jag är förbannad. Det ska man inte göra, har jag hört. Å andra sidan, om jag ska vänta tills jag inte är arg längre lär det dröja...

I dag hade vi nämnd med Barn- och utbildning. Budget för 2013 låg på agendan. Vi i Folkpartiet hade ett eget budgetförslag som Moderaterna och Miljöpartiet anslöt sig till medan Centern och Kristdemokraterna hade ett annat - och så ytterligare ett från Socialdemokraterna och Vänstern, det vill säga det förslag som sedan klubbades igenom.

Innan jag drar vad vi la för förslag till budget så tänker jag börja med anledningen till mitt ilskna knattrande på tangenterna. En helt annan fråga - även om jag givetvis tycker det hade varit roligare om vårt budgetförslag gått igenom!

Jag och Mp´s representant i BUN, Andreas, ville väcka en fråga i nämnden. Det har tydligen aldrig gjorts från oppositionen tidigare för ingen visste hur man gjorde. Jag hänvisade till kommunallagen och initiativrätten och vi fick möjlighet att lyfta ett ärende, som sista punkt för dagen.
Vi ville att förvaltningen skulle få ett utredningsuppdrag för att titta närmare på våra småskolor i Kumla och hur de svarar upp till kvalitetskrav, måluppfyllelse och likvärdighet utifrån de nya kraven om behörighet i ämnen för lärarna.

Om man har en skola med 2,25 lärartjänst så är det svårt - för att inte säga omöjligt - att få lärare som är behöriga i alla ämnen som man ska tillhandahålla utifrån kursplanerna. Det ska finnas lärare i svenska, engelska, samhällskunskapsämnen, naturkunskapämnen, musik, idrott, matematik, bild och så vidare. De flesta lärare har två ämnen. Har man tur på skolan har lärarna behörighet i olika ämnen men de flesta vet att det är svårt med behöriga lärare engelska, matematik och naturkunskap (och de praktiskestetiska ämnena förstås).

Har man otur på en skola har man dessutom lärare som lappar över varandra i kompetens - med andra ord en lärare i sv/samh och en lärare i Sv/bild.

Utgångspunkten måste vara att alla skolor erbjuder likvärdig utbildning. Frågan är hur det kommer fungera på våra småskolor. Hur behöver man organisera sig? Går det överhuvudtaget?

Vi ville alltså ha en utredning där man tittar på detta. Det ville ingen annan. Inte S, inte V, inte hellr M, C eller KD. De är alla med andra ord helt säkra på att vi bedriver likvärdig undervisning. Ja, det måste de ju vara för varför annars säga nej till en utredning?

Jo, för att det ser ut som om vi vill lägga ner fyra skolor!

Man var inte intresserad av att lyssna på vad vi sa utan förutsatte att hela syftet med utredningen skulle vara att lägga ner Hardemo, Lillheden, Romarebäcken och Norrgården.

Förutsatte. Eller vill att det ska se ut så för man vägrar justera protokollet innan det står just så - att vi vill ha en utredning om konsekvenserna av att lägga ner småskolorna.

Kanske behöver någon av skolorna läggas ner för att man ska kunna säkerställa likvärdighet och kvalitet. Kanske behöver två läggas ned. Kanske behöver en byggas ut!!! Hur ska man veta om man inte utreder!?!?

Hardemos förskola behöver byggas ut för det är massor med små barn där. Små barn som ska upp i skolan så småningom. Problemet är att femton barn mellan ett och fem inte blir en klass med femton elever utan de sprids ut över flera årskurser!
Kanske är det bästa att flytta eleverna till Åbytorp och istället bygga ut förskolan? Nu får vi inte veta! En utredning visar hur det ligger till - sedan bestämmer man vad man ska göra.
utreda; undersöka, klargöra, klarlägga, klara ut, bringa klarhet i, utforska, reda upp, bena upp, analysera, pröva; göra en utredning av

Budgeten då? Jo, vi höll oss hyfsat till förvaltningens förslag fast tog bort "intendenttjänster" för 1 miljon och "Pedagogisk utvecklingsresurs" för ytterligare 1 miljon och la på rektorsstöd och kompetensutveckling för lärarna istället. Vi tycker dessutom att Kulturskolan ska ligga under Kultur- och Fritidsförvaltningen istället för att behöva konkurrera med den lagstadgade undervisningen.

Vi hade också lite andra prioriteringar. Där majoriteten satte "kompetensutveckling" som nummer sex (av sex numrerade) så satte vi det som nummer två, efter "Rektorsstöd". Vi tror nämligen att om rektorerna får möjlighet att vara pedagogiska ledare istället för administratörer och ekonomer och om lärarna får kontinuerlig kompetensutveckling så kommer vi få en högre måluppfyllelse, elever och personal som trivs och mår bättre - helt enkelt en bättre skola för alla.

Mer om budgeten kommer längre fram. Vi arbetar just nu med vårt förslag till kommunövergripande budget.

Dagens bild har jag hittat här: http://chefsingenjoren.blogspot.se/2010/07/svar-fran-utredningar.html

2 kommentarer:

 1. Att utreda småskolornas kvalitet, måluppfyllelse och likvärdighet kan också leda till insikt om att riktade resurser behövs...så en motsvarande utredning kan inte kopplas till utredning av följderna av en stängning. Två helt olika frågor.
  I Sibbo har vi gjort en motsvarande utredning och som en följd därav slagit fast pribciper. Man kan inte direkt jämföra Sverige o Finland men visst är det intressant att en av våra principer är att sikta på ett skolnät där varje skola har minst 3 lärartjänster. Så vi styr resurser för att våra 2-2,5 lärarskolor uppnår principen. Visst har vi också stängt skolor men då har bakgrunden funnit i annat och innan de besluten tagits har vi utrett följderna av stängningen. För att veta och för att resursera enligt behovet som uppstår.

  Christel Liljeström, Sibbo

  SvaraRadera
 2. Precis! För att kunna styra resurser - för att veta var de behövs och hur - måste man först genomlysa verksamheten så man vet vad man har och vad man behöver.
  Intressant med principen om tre lärartjänster. Jag vet inte om det skulle lösa alla problem men det är definitivt en god utgångspunkt - MINST tre lärartjänster.

  SvaraRadera