Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

onsdag 4 december 2013

Varför tystas oppositionen?

Öppenheten och hur demokratin fungerar i Kumla har varit uppe till diskussion förr. Tyvärr inte i berömmande ordalag utan för att oppositionen tystats på olika sätt. Smädeorden har varit många men nu verkar taktiken vara en annan. Istället för att tala om hur dumma mina förslag är så hindrar man mig helt enkelt från att lägga dem.

Jag har tre exempel från senaste veckorna.

Första exemplet handlar om budgeten. Vid kommunstyrelsens sammanträda deklarerade kommunfullmäktiges ordförande att de budgetförslag som inte fanns med för behandling under KS heller inte skulle få tas upp på kommunfullmäktige. Han hänvisade till kommunallagen och menade att inget nytt får komma på KF.
Det här är fel på så många sätt att jag inte vet riktigt var jag ska börja men för det första så får jag och alla andra ledamöter lägga vilka yrkanden vi vill i KF. Vad gäller budgeten så är ärendet redan väckt och Socialdemokraternas förslag huvudförslag. Det lägger vi andra sedan diverse yrkanden på, på olika sätt. Ett yrkande behöver inte förberedas i KS, det kan läggas direkt på KF. Vill man däremot att de övriga i fullmäktige ska ha en chans att sätta sig in i ett budgetförslag är det ju bra att vara ute i god tid. Vi var färdiga med vårt förslag så att det gick med i utskicket till KF så alla hade gott om tid att läsa på.

Andra exemplet kommer från Kommunstyrelsens arbetsutskott. Där ville jag lägga ett yrkande under ett ärende och blev stoppad med motiveringen att det inte hörde till ärendet. Jag försökte få det som ett tilläggsyrkande, som ett motförslag, vad som helt men icke. Jag fick helt enkelt inte yrka för kommunstyrelsens vice ordförande som vid tillfället satt ordförande. Jag uppmanades att lämna in en motion istället. Tro mig, den kommer.

Tredje exemplet kommer från kvällens kommunstyrelse. Jag hade funderingar kring planen för Vision 2025 och en del av skrivningarna i den. Jag lyfte det till diskussion och fick höra att hade jag inte sagt något på kommunstyrelsens arbetsutskott där ärendet beretts fick det vara. Inte nog med det. Jag fick höra att om någon från övriga i oppositionen ville ha något sagt så skulle det sägas i just KSAU genom mig eller det andra oppositionsrådet. Jag som folkpartist ska med andra ord lägga yrkanden för andra partier, vare sig jag håller med eller ej. I kommunstyrelsen ska man "bara säga ja eller nej till det som skickats hit från arbetsutskottet". Jag frågade då vad poängen med KS och KF är, då räcker det ju med KSAU, om nu något nytt inte får komma, inga yrkanden får läggas, inga diskussioner får föras. Åt det skrattades det och huvuden skakades.

Jag har många fler exempel, bland annat anser ordförande i barn- och utbildningsnämnden att gruppmötet inte är till för diskussioner. Nehej? När ska vi ha dem då?

Kommunstyrelsens ordförande har hittills lyckats navigera hyfsat rätt. I budgetdebaclet fick hon till det så att alla budgetförslag räknades som beredda eftersom vi sa att de fanns... Alla ganska nöjda. I KSAU var hon inte närvarande. Under kvällens KS frågade moderaternas oppositionsråd om inte jag hade yrkat på en ändring och hon frågade om jag hade gjort det eftersom inte uppfattat det som ett skarpt yrkande. Jag svarade att det inte hade varit det heller.  Jag ville lyfta frågan, diskutera, höra varför det stod som det gjorde och om vi gemensamt kunde komma fram till en annan skrivning.  Frågan var inte så viktig, heller inte principiell men jag måste få ställa frågor.
Det är en svår uppgift att vara KS-ordförande och kanske svårare i Kumla än på många andra ställen. Det finns många starka viljor i KS...

Oavsett det så tycker jag att det är liiiite för många tillfällen där jag på ett eller annat sätt blir tystad. Om jag nu vill lägga ett yrkande - hur korkat den än må ses - så ska jag få göra det. Att tysta oppositionen är helt enkelt inte rätt.
Den här sitter utanför kommunfullmäktigesalen i Höganäs,  den borde finnas på fler ställen  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar