Ny blogg

Jag har flyttat min blogg till: www.christinaornebjar.se Jag hoppas att du vill läsa vidare där.

måndag 25 november 2013

Budgetanförande i Kumla fullmäktige 2013

Det här är det första anförandet jag höll under budgetdebatten 2013. Första anförande innebär att alla partiföreträdare får fem minuter - utom majoriteten som får tio - på sig där övriga inte får begära replik.Blåklinten har en lång historia i landet. I åkrarna ser vi den numer inte lika ofta då man med kemiska medel gör allt vad man kan för att ta död på den. En del väljer dock att inte bespruta sina åkrar och där frodas blåklinten. Att Folkpartiet har just blåklinten som symbol är för att den svenska rösträttsrörelsen startade i Östergötland där blåklinten är landskapsblomma och just rösträtten och rätten att göra sin röst hörd är något folkpartister stridit för i alla tider.

Folkpartiet har alltid stått upp för frihet. Frihet att göra sin röst hörd, frihet att växa, frihet att att vara den man är och bli den man vill vara.
Vi frågar ofta barn vad de vill bli men de ÄR ju faktiskt något redan. Barn. Sig själva.

Barnen är också vår framtid och Framtiden finns i förskolan. Ja, för de allra flesta barn går i förskolan idag. Här möts barn med olika bakgrund, olika uppväxtvillkor och också olika möjligheter. Förskolan är en viktig del för att utjämna dessa skillnader i möjligheter och vi i Folkpartiet är oerhört glada att den nya reursfördelningsmodellen för skola och förskola nu är sjösatt en modell som Folkpartiet drivit även på riksnivå.

Förskolan i Kumla har idag växtvärk. Vi har stora barngrupper på många håll och få förskollärare. För att ge alla barn möjlighet att bli sedda vill vi ha mindre barngrupper och satsar därför på fler förskolor, fler förskollärare och möjlighet till mer tid på förskolan.

Att bygga ut förskolan och barnomsorgen är också viktigt för jämställdheten. Det är oftast mammorna som är hemma med barnen, kvinnorna som går ner i tid eller jobbar på oregelbundna tider och som får lägre löner, sämre pensioner och färre möjligheter till karriär.

Vi behöver fler män i förskolan, fler pappor hemma, fler kvinnor i arbetslivet – helt enkelt fler män där barnen finns, fler kvinnor där makten finns.


Alla elever ska mötas av höga förväntningar. Där är vi helt överens. Vi anser också att vår lärarkår ska mötas av höga förväntingar. Vi tror på våra lärare. Lärarna ska ha förutsättningar att göra det som är anledningen till att de sökte sig till läraryrket, det vill säga lära ut sina ämnen, få elever att växa och utvecklas, få alla elever att nå så långt som de kan. Vi vill höja lönerna för lärare, vi vill minska administrationen för dem och vi vill dessutom att det ska finnas fler av dem.

Klassresan börjar i klassrummet. Eleverna kommer inte först om lärarna kommer sist. Vi satsar på lärarna.
De ska ha högre löner, de ska ha en rimlig arbetsbörda och de ska känna att de har en arbetsgivare som tror på dem och uppskattar dem för den viktiga insats de gör.Alla bli vi äldre, alla blir vi någon gång sjuka. Alla behöver vi någon gång hjälp och stöd. För den som är äldre, eller årsrik som är ett vackrare och mer riktigt ord, ska det finnas möjlighet att bo kvar hemma med stöd eller flytta till ett nytt boende. Vi behöver nya äldreboenden och vi behöver ett utbyggd LSS. Den som använder sig av hemtjänst ska slippa möta nya ansikten varje dag och den som arbetar inom äldreomsorgen ska känna att den räcker till.

Vi satsar på fler händer i hemtjänsten – mer personal inom äldreomsorgen.


Vi står inför val. Ett val nu och flera val nästa år. Alla val är vägval. Ska Kumla vara ett öppet eller ett slutet Kumla? Ska Kumla vara en kunskapsstad eller en inte? Ska Kumla vårda och värna eller bara förvara?

Kumla behöver fler förskolor
Förskolan behöver fler förskollärare
Kumla behöver fler lärare
Lärarna behöver högre löner
Kumla behöver fler äldreboenden
Äldreomsorgen behöver fler händer
Kumla behöver bli öppnare
Kumlaborna behöver få mer insyn


Politik är att vilja och Folkpartiet vill att Kumla ska vara en stad för hela livet. En öppen och tillgänglig stad, en stad som vi rekommenderar andra att bo i, ha som arbetsgivare, att komma som besökare till. Ett Kumla som satsar och tror på medmänniskan, medarbetaren och medborgaren. Ett Kumla som tror på individens kraft med som finns där som stöd och hjälp om det behövs. Ett Kumla som gror, växer och blomstrar inte likt en tuktad rosenrabatt utan som frisk rågåker full av de vackraste blåklint. 

 
Tack - och bifall till Folkpartiets 
 budgetförslag

(och i slutet överlämnade jag en påse blåklintsfrön till fullmäktiges ordförande...)
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar